חזון

Kino's mission:


1)To support the production of micro-cinema films and improve the technical quality of these films


2)To distribute and present its members' films on a big screen in a non-competitive environment that promotes an exchange between the artist and the public.


3)To develop and support an international network of mutual assistance and artistic exchange centered around micro-cinema.


4)To emphasize artistic and professional development of the new wave of filmmakers while encouraging excellence.

Est.

1999

המשימה של קינו:

 

1) לתמוך בעשייה של קולנוע קצר, ולשפר את טכניקות היצירה של החברים.

 

2)להפיץ ולהציג את הסרטים של חברי הקינו על מסך גדול בסביבה שאינה תחרותית ולקדם חילופי דברים בין האמן לבין הציבור.

 

3)לפתח ולתמוך ברשת בינלאומית של עזרה הדדית וחילוף אומנותי שסובב סביב הקולנוע הקצר

 

4) להדגיש את הפיתוח האמנותיוהמקצועי של הגל החדש של יוצרי סרטים תוך עידוד למצוינות.